8G5A5490 - 複製.jpg    8G5A5375 - 複製.jpg 

1529327_10200358893373342_557696134_o.jpg 

8G5A5143 - 複製.jpg 

 

新秘、瀏海修剪:Ariesy 愛瑞思

 

地點:君悅

 

風格:韓風編髮  歐美風水晶頭飾、鮮花頭飾  輕透妝感 

----------------------------------------------------------------

真開心玶的信任

 

聽我建議第二藍色的造型讓我發揮

 

主軸還是玶喜歡的鮮花和編髪嚕~

 

我超喜歡他頭上大家尖叫超可愛的「小鳳梨~」

 

 1529327_10200358893373342_557696134_o.jpg 

 

8G5A5081 - 複製.jpg

 

8G5A5116 - 複製.jpg

 

8G5A5125 - 複製.jpg

 

8G5A5128 - 複製.jpg

 

8G5A5139 - 複製.jpg

 

8G5A5141 - 複製.jpg

 

8G5A5143 - 複製.jpg

 

8G5A5184 - 複製.jpg

 

8G5A5224 - 複製.jpg

 

8G5A5332 - 複製.jpg

 

8G5A5347 - 複製.jpg

 

 8G5A5375 - 複製.jpg 

 

8G5A5362 - 複製.jpg  

 

 8G5A5363 

 

8G5A5379 - 複製.jpg

 

8G5A5387 - 複製.jpg

 

8G5A5407.jpg

 

8G5A5458 - 複製.jpg

 

8G5A5490 - 複製.jpg

 

8G5A5493 - 複製.jpg

 

8G5A5496 - 複製.jpg

 

8G5A5498 - 複製.jpg

 

8G5A5510 - 複製.jpg  

   

 

 

 

 

  

ariesy愛瑞思 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()